Afbestilling:
Ved reservation online gælder samme regler som for alm. reservation til à la carte og events og det tilkommer restauranten at fastsætte gebyret på afbestilling, der dog ikke kan overstige den samlede couvertpris. Gæster har aktivt pligt til at foretage afmelding.

Selskaber defineres som alle former for reservationer til alle middage og selskaber både i og ud af huset.

Selskabet kan frit afbestilles, indtil underskrevet kontrakt foreligger.

Efter indgåelse af skriftlig aftale for selskaber alene kan selskabet afbestilles indtil 3 måneder før afholdelse mod betaling på 25 % af selskabets forventelige værdi.

Ved afbestilling under 3 måneder og indtil 1 måned før selskabets afholdelse betales 50 % af selskabets forventelige værdi.

Ved afbestilling af selskabet under 1 måned før selskabets afholdelse betales 100 % af selskabets forventelige værdi.

Alle beløb, minus et gebyr på 10 %, vil blive fratrukket et nyt bestilt selskab inden for 1 år efter det forrige selskab.

Kun i tilfælde af personlig alvorlig sygdom el. dødsfald kan selskabet afbestilles indtil og på selve dagen, mod et gebyr der svarer til indbetalt depositum og/eller min 25 % af forventet omsætning.
Dette beløb refunderes ikke.

Generelle betingelser:

Der skal fremsendes underskrevet kopi af selskabsordren, for at selskabet er gyldigt.

Enhver klage gæsten måtte have, skal fremsættes på dagen for afholdelse af selskabet, således at Pichardt’s restauranter har mulighed for at ændre el. forbedre de forhold, som gæsten har påpeget. Dog skal der efterfølgende fremsættes en skriftlig redegørelse, hvor det faktiske forløb beskrives.
Dette skal gøres af begge parter.

Værtsparret hæfter for enhver skade, som de eller deres gæster måtte forvolde på inventar, bygninger el. personale.

Seneste til- el. framelding af gæster skal ske senest 3 hverdage før selskabets afholdelse.
Alternativt beregnes efter det først meldte antal.