Vore lejligheder udlejes på følgende vilkår:

Udlejning:
Der skal rettes direkte henvendelse til udlejers kontor, enten via mail el. telefonisk med forespørgsel på valgte dage / uger.
Man modtager efterfølgende en mail med de oplyste udlejnings datoer og betingelser samt regler for indbetaling af depositum.
Når lejer har indbetalt depositum modtages et endeligt lejebevis og lejemålet anses for gyldigt og under vores regler for afbestilling.
Man har først endelige lejet en lejlighed når et depositum er indbetalt og et endeligt lejebevis er modtaget.
Det endeligt og fulde leje beløb incl evt. tilkøb skal være udlejer i hænde inden 1 måned før lejens begyndelse.
Ved bookning af lejligheder senere end 1 måned før lejens begyndelse, skal det fulde beløb være udlejer i hænde indenfor 3 bankdage.

Depositum:
For alle lejligheder der udlejes på uge basis  betales 1200,00kr der skal indbetales senest 5 dage efter modtagelse af mail med leje oplysninger.
Betales der ikke inde for anførte tidsfrist, anses lejermålet for ikke gyldigt og udlejer kan frit udleje til andre.

Afbestilling:
Der kan frit af afbestilles indtil 3 måned før lejens begyndelse.
– Ved afbestilling senere end 3 måneder og indtil 1 måned før lejens begyndelse betales et gebyr svarende til depositummet.
– Ved afbestilling senere end 1 måned før lejens begyndelse betales den fulde lejepris excl. forbrugs omkostninger.
– Pichardt’s B&B tilbyder en fuld refundering, minus et gebyr på 300,00kr hvis man indenfor 1 år efter aftalen om udlejning er trådt i kraft, ønsker en ny lejeperiode.

Ekstra omkostninger i forbindelse med udlejning:
Det tilkommer udlejer at fastsætte om der tages gebyr for manglende rengøring, regler om husdyr, rygning indendørs, forbrug af el samt evt. skader som lejer måtte have forvoldt udlejers ejendom og inventar. Der opfordres til at tage fotos af alle skader, fejl el. mangler.

Enhver uoverensstemmelse mellem lejer og udlejer kan afgøres ved alm. retslige regler.

Refundering:
Efter afrejse sendes opgørelse samt rest sum sættes ind på lejeres konto inden for 5 bankdage.

Øvrige regler:
– Nøgler skal afleveres inden kl. 12.00 på afrejse dagen på Generalen.
Afrejse før kl. 10.00 aftales med udlejer.
– Alle lejligheder er uden undtagelse røgfri, der må KUN ryges på gårdspladsen og ved brug af asketræ.
Der pålægges et gebyr på 1000,00kr ved overtrædelse.
– Slut rengøring, dog skal al opvask være taget samt der skal være ryddeligt samt fejet og al affald være fjernet. Der tages et gebyr for rengøring af på 750,00kr for manglende rengøring af overnævnte.
– Fri Internet, kodeord fås ved afhentning af nøgle.
– Gårdplads med grill, der er trækul og tilbehør i skuret Grillen skal afleveres rengjort.
– Alle forbrugs udgifter under normale forhold. Indeholdt vand, el varme. For el dog max. 25kw i døgnet. Øvrige udgift debiteres med 2,5 pr. kw.
– Fryser og fiskeplads i skuret, under eget ansvar og med pligt til at rydde op og fjerne al fiskeaffald.
– Husdyr kan ikke medtages, under nogen former.Der pålægges et gebyr på 1000,00kr ved overtrædelse.
– Der skal være roligt efter kl. 22.00 i gårdhaven og 24.00 i huset.
– Ved mangler og /eller fejl skal der rettes omgående henvendelse til udlejer.

Klager modtages således ikke efter afrejse for mangler og fejl vi kunne ha rettet under opholdet