Ved bestilling af alle former for ophold.

Depositum:

For alle ophold gælder det at der skal betales 50% af det fulde beløb i depositum. Depositum skal betales ved reservation af ophold.

Betaling af det fulde beløb: 

Det fulde beløb skal være os i hænde senest 1 måned efter reservation.

Fortrydelsesret

Der er 30 dages fortrydelsesret fra købsdato på købet, herefter kan købet ikke annulleres eller refunderes.

Ombookning:

Der kan frit ombookes dato for ophold indtil 1 måned før opholdets begyndelse.

Refundering:
Ved refundering af det indbetalte beløb fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 75,-. Beløbet vil være på købers konto inden for 5 bankdage.

Øvrige regler:

Se punkt i nedestående felt under ‘Vore lejligheder udlejes på følgende vilkår’.

 

 

 

Vore lejligheder udlejes på følgende vilkår:

Udlejning:
Der skal rettes direkte henvendelse til udlejers kontor, enten via mail el. telefonisk med forespørgsel på valgte dage / uger.
Man modtager efterfølgende en mail med de oplyste udlejningsdatoer og betingelser samt regler for indbetaling af depositum.
Når lejer har indbetalt depositum, modtages et endeligt lejebevis og lejemålet anses for gyldigt og under vores regler for afbestilling.
Man har først endeligt lejet en lejlighed, når et depositum er indbetalt og et endeligt lejebevis er modtaget.
Det endelige og fulde lejebeløb incl. evt. tilkøb skal være udlejer i hænde inden 1 måned før lejens begyndelse.
Ved bookning af lejligheder senere end 1 måned før lejens begyndelse, skal det fulde beløb være udlejer i hænde indenfor 3 bankdage.

Depositum:
For alle lejligheder, der udlejes på ugebasis, betales 1200,00kr., der skal indbetales senest 5 dage efter modtagelse af mail med lejeoplysninger.
Betales der ikke indenfor anførte tidsfrist, anses lejermålet for ikke gyldigt og udlejer kan frit udleje til andre.

Afbestilling:
Der kan frit afbestilles indtil 3 måneder før lejens begyndelse.
– Ved afbestilling senere end 3 måneder og indtil 1 måned før lejens begyndelse betales et gebyr svarende til depositummet.
– Ved afbestilling senere end 1 måned før lejens begyndelse betales den fulde lejepris excl. forbrugsomkostninger.
– Pichardt’s B&B tilbyder en fuld refundering, minus et gebyr på 300,00kr., hvis man indenfor 1 år efter aftalen om udlejning er trådt i kraft, ønsker en ny lejeperiode.

Ekstra omkostninger i forbindelse med udlejning:
Det tilkommer udlejer at fastsætte, om der tages gebyr for manglende rengøring, regler om husdyr, rygning indendørs, forbrug af el samt evt. skader som lejer måtte have forvoldt udlejers ejendom og inventar. Der opfordres til at tage fotos af alle skader, fejl el. mangler.

Enhver uoverensstemmelse mellem lejer og udlejer kan afgøres ved alm. retslige regler.

Refundering:
Efter afrejse sendes opgørelse og restsum sættes ind på lejerens konto inden for 5 bankdage.

Øvrige regler:
– Nøgler skal afleveres inden kl. 10.00 på afrejsedagen på Generalen.
Afrejse før kl. 10.00 aftales med udlejer.
– Alle lejligheder er uden undtagelse røgfri, der må KUN ryges på gårdspladsen og ved brug af asketræ.
Der pålægges et gebyr på 1000,00kr. ved overtrædelse.
– Slutrengøring, dog skal al opvask være taget samt der skal være ryddeligt samt fejet og al affald være fjernet. Der tages et gebyr for rengøring af på 750,00kr. for manglende rengøring af overnævnte.
– Fri internet, kodeord fås ved afhentning af nøgle.
– Gårdplads med grill, der er trækul og tilbehør i skuret. Grillen skal afleveres rengjort.
– Alle forbrugsudgifter under normale forhold. Indeholdt vand, el og varme. For el dog max. 25 kw i døgnet. Øvrige udgifter debiteres med 2,5 pr. kw.
– Fryser og fiskeplads i skuret, under eget ansvar og med pligt til at rydde op og fjerne alt fiskeaffald.
– Husdyr kan ikke medtages, under nogen former. Der pålægges et gebyr på 1000,00kr. ved overtrædelse.
– Der skal være roligt efter kl. 22.00 i gårdhaven og 24.00 i huset.
– Ved mangler og /eller fejl skal der rettes omgående henvendelse til udlejer.

Klager modtages således ikke efter afrejse for mangler og fejl, vi kunne have rettet under opholdet.