Vores 4 ferielejligheder på Slotsgade 50 ligger i en 3.del af den gamle Realskole. Bygningen er opført i 1885 af “Excellencen”, lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig, til Tranekær Læseforening og blev i 1890’erne indrettet til realskole af lensgrevens søn og efterfølger “Gamle Grev Christian” samtidig med oprettelsen af Tranekær Brugsforening. Som tak for oprettelsen af skolen besluttede en kreds af Tranekærborgere at gå i fakkeltog til slottet, netop som grevefamilien var ved at rejse sig fra en større middag med fornemme gæster. Greven blev meget glad over denne gestus og gav champagne til alle i fakkeltoget. På realskolen gik børn af godsets funktionærer, men også andre børn kunne få friplads. Skolen blev nedlagt omkring 1923. Bag skolebygningen står endnu den gamle gymnastiksal. Tranekær har som residensby for Grevskabet Langeland, i lange perioder af Langelands historie, reelt været øens magtcentrum frem for den eneste købstad Rudkøbing. Lensgreve Frederik Ahlefeld-Laurvig, kaldet “Generalen”, har især præget Tranekær. Han ønskede at skabe Tranekær om til noget i retning af et tysk fyrstendømme. Han oprettede adskillige virksomheder og institutioner i byen og indskrev udenlandske funktionærer og håndværkere, hvis efterkommere stadig kan findes på øen. Tranekær fremtræder endnu som “Generalens” by, og den er enestående i Danmark.

Huset på Nygade 4 – 6 og 8 i den gamle del af Tranekær er vores nyeste ferielejligheder, hvor der er plads til 4 gæster i nr. 4 og nr. 8, samt 2 gæster i nr. 6. Vores lejligheder er fuldt renoveret samt indrettet med hver sit særpræg og med vægten lagt på, at man skal føle sig hjemme. Huset har tilhørt Tranekær Slot som landarbejderbolig.

Vi har til 2021 fået yderligere 2 store feriehuse til udlejning:
Ladegaarden hvor den gamle greve familie har boet og har plads til 18 gæster i 9 dobbeltværelser.  se mere her på feriepartner.

Taffeldækker huset er også et af vores nye udlejningshuse og har plads til 10 gæster i 5 dobbeltværelser. Se mere her på feriepartner

Vi råder over endnu en gammel bygning i byen: ”Generalen”, den originale herskabsstald, som man finder for foden af Tranekær Slot. Slottets gamle herskabsstald husede tidligere grevefamiliens heste, og slottets billardstue var også en tid indrettet i staldbygningen. Slottets gæster gik ofte hertil efter middagen, dels for at spille, dels for at beundre stalden med godsets mange køre- og rideheste. Vi har i dag restaurant i den gamle Herskabsstald, hvor vi serverer til vores gæster i de gamle hestebåse. Vi kalder restauranten for Generalen, til ære for greven der opførte stalden i år 1800.

front_fra_midt

Slotsgade 50. – 4 lejligheder

images (11)

Nygade 4 – 6 – 8. – 3 lejligheder

Taffeldækkerhuset – 10 gæster.

Ladegaarden – 18 gæster.

generalenforside

Restaurant Generalen.